Med tre generationer takläggare

inom familjen, kan vi vårt hantverk

Godkännande av offert

För godkännande av offert. Kan ni antingen skicka in er underskrivna kopia på er mottagna offert via postgång eller scanna/fota och maila in.

Alternativt, fylla i detta formulär och skicka in det digitalt.

Jag/Vi godkänner anbud med ovanstående offertnummer för byggstart, samt intygar om att Jag/Vi inte i annan hushållsnära tjänst utnyttjat Rot-avdraget för gällande kalenderår, så att det inte täcker överskjutande 50% på Rot från Skatteverket till 100% Tak AB*
This site uses Google reCAPTCHA technology to fight spam. Your use of reCAPTCHA is subject to Google's Privacy Policy and Terms of Service.

Tack för att du kontaktade oss! Vi återkommer till dig så snart som möjligt.