Med tre generationer takläggare

inom familjen, kan vi vårt hantverk

Utförda takarbeten

Betong och tegeltak

Papptak

Shingeltak

Sedumtak (gröna tak)

Renovering av genomruttna takstolar